Szkoła Polska w San Diego

W zamian za dotacje na rzecz  SPSD  za-mieścimy tu reklamę Państwa firmy. Dotacja w wysokosci $60 za 6 mcy oraz $100 za 12 mcy.​

  • 046.1. Ucz sie polskiego3:14


  • Szkoła Polska jest na wakacjach! 


KOMUNIKATY


       Za utrzymanie i rozwój języka ojczystego w całości odpowiedzialni są rodzice. Drugim czynnikiem zachowania polszczyzny jest oczywiście polska lub polonijna szkoła.  Dopiero szkoła może zapewnić nauczanie wszystkich sprawności w literackiej odmianie języka.
Dr Ewa Lipińska
Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego