W zamian za dotacje na rzecz  SPSD  za-mieścimy tu reklamę Państwa firmy. Dotacja w wysokosci $60 za 6 mcy oraz $100 za 12 mcy.​

  • 046.1. Ucz sie polskiego3:14


  • Wesołych Swiąt! 
  • Przerwa świąteczna w SPSD do 01.06.2018


  • 01.06.18    Wracamy do szkoły! Rozpoczęcie semestru wiosennego                                                                    Prosimy o uiszczenie płatności za nowy semestr


KOMUNIKATY


Szkoła Polska w San Diego


       Za utrzymanie i rozwój języka ojczystego w całości odpowiedzialni są rodzice. Drugim czynnikiem zachowania polszczyzny jest oczywiście polska lub polonijna szkoła.  Dopiero szkoła może zapewnić nauczanie wszystkich sprawności w literackiej odmianie języka.
Dr Ewa Lipińska
Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Instytut Studiów Polonijnych i Etnicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego