​​

Szkoła Polska w San Diego


DOTACJE, DONACJE, DAROWIZNY i DOFINANSOWANIE  

  

Dotacje na rzecz SPSD, o które serdecznie prosimy, pomogą nam w realizacji porgramu szkolnego. Kwoty te mogą być odliczane od podatków.

Czeki prosimy wystawiać na:  Szkoła Polska w San Diego


DZIĘKUJEMY!