Szkoła Polska w San Diego

AKCJE I INICJATYWY KOMITETU


Komitet Rodzicielski SPSD jest ogniwem współpracy pomiędzy zarządem szkoły, gronem nauczycielskim i rodzicami uczniów. Zainteresowanych wstąpieniem do komitetu, prosimy o kontakt z Małgorzatą Czarny - mamczar@gmail.com.