Komitet Rodzicielski SPSD jest ogniwem współpracy pomiędzy zarządem szkoły, gronem nauczycielskim i rodzicami uczniów. Zainteresowanych wstąpieniem do komitetu, prosimy o kontakt z Katarzyną Proctor (używając adresu e-mail szkoły, z dopiskiem "komitet rodzicielski").


​​

Szkoła Polska w San Diego