Szkoła Polska w San Diego została założona we wrześniu 2012 jako organizacja niedochodowa. Naszym głównym celem jest wspieranie rodzin polonijnych w nauczaniu swoich dzieci języka polskiego jako języka dziedziczonego i zapoznaniu ich z kulturą, historią i geografią Polski.


Kierujemy się systemem nauczania dzieci polonijnych i korzystamy zpodręczników Małgorzaty Pawlusiewicz, zarówno jak i z materialów Ministerstwa Edukacji Narodowej pdt. "Program Nauczania Języka Polskiego Jako Dziedziczonego Dla Uczniów w Wieku Wczesnoszkolnym" Agnieszki Rabiej i "Rok Polski" autorstwa D. Koszutskiej i Marii Lorek. Zgodnie z założeniami podstawy programowej MEN dla uczniów uczących się poza granicami kraju, program integruje nauczanie języka polskiego i literatury z kształceniem w zakresie historii i geografii Polski. Programy ten poszerzymy korzystając z lektur szkolnych i innych podręczników, książek i pomocy naukowych związanych z tematami naszych lekcji.


Zajęcia odbywają się w soboty od  10:15 do 12:15 na terenie The Salvation Army Kroc Center, 6845 University Avenue 
San Diego 92115.

Aktualnie oferujemy klasy dla dzieci w wieku 3-12 lat:

  • grupa przedszkolna -  dzieci w wieku 3-4 lata
  • klasa 0/I - dzieci w wieku 5-6 lat
  • ​klasa II/III klasa
  • klasa IV+


Uczymy języka polskiego jako ojczystego lub dziedziczonego; nie oferujemy obecnie klas języka polskiego jako drugiego lub obcego.Mission Statement
​​

Szkoła Polska w San Diego

O Naszej Szkole