Szkoła Polska w San Diego

O Naszej Szkole

Szkoła Polska w San Diego została założona we wrześniu 2012 jako organizacja niedochodowa. Naszym głównym celem jest wspieranie rodzin polonijnych w nauczaniu swoich dzieci języka polskiego jako języka dzedziczonego i zapoznaniu ich z kulturą, historią i geografią Polski. 
Kierujemy się systemem nauczania dzieci polonijnych i korzystamy z
podręczników Małgorzaty Pawlusiewicz, zarówno jak i z materialów Ministerstwa Edukacji Narodowej pdt. "Program Nauczania Języka Polskiego Jako Dziedziczonego Dla Uczniów w Wieku Wczesnoszkolnym" Agnieszki Rabiej i "Rok Polski" autorstwa D. Koszutskiej i Marii Lorek. Zgodnie z założeniami podstawy programowej MEN dla uczniów uczących się poza granicami kraju, program integruje nauczanie języka polskiego i literatury z kształceniem w zakresie historii i geografii Polski. Programy ten poszerzymy korzystając z lektur szkolnych i innych podręczników, książek i pomocy naukowych związanych z tematami naszych lekcji.
Zajęcia odbywają się w soboty od  9:30 do 12:00 na terenie Rasselbande Preschool przy 6747 Amherst Street San Diego, CA 92115.
Aktualnie oferujemy klasy dla dzieci w wieku 3-12 lat na pięciu poziomach: Przedszkole Lwy czyli Trzylatki (Beata Marek-Rubi)
Przedszkole Tygrysy czyli Czterolatki (Dorota Sanczez i Anna Tabert) Zerówka (Joanna Esser) Klasa 1 (Małgorzata Czarny)
Klasa 2-5 (Agnieszka Buck)

Uczymy języka polskiego jako ojczystego lub dziedziczonego; nie oferujemy obecnie klas języka polskiego jako drugiego lub obcego.