Szkoła Polska w San Diego

P L A N   Z A J Ę Ć


        


Grupa Przedszkolna i Zerówka
Klasa I i II

9:30 - 10:00                                                    


Kąciki nauki i zabawy


Blok tematyczny:

KLASA I: Nasza planeta, Zjawiska naturalne, Zycie na ziemi, Klimat (Polska a inne części świata) Encyklopedia LaroussaKLASA II/III - Legendy polskie i miasta polskie; Wojciech Malajkat czyta Polskie Legendy, albumy o miastach polskich, mapa Polski


10:00 -  10:30     


Blok tematyczny:

PRZEDSZKOLE: kolory, pory roku, święta, dom, rodzina, szkoła

ZERÓWKA: Królestwo roślin i zwierząt, Nasza ziemia i inne planety


10:30 - 11:10


Drugie śniadanie i przerwa


Drugie śniadanie i przerwa
11:10 - 12:00         

Lekcja jezyka polskiego:


PRZEDSZKOLE: Rozpoznawanie liter i dzwięków, ćwiczenia ręki, nowe słowa; wyklaskiwanie sylab

Podreczniki: Maja I i II M.Pawlusiewicz; Elementarz Cztero i Pięciolatka M.Czyżewskiej


ZERÓWKA: Rozpoznawanie i pisanie jednosylabowych wyrazów ze słuchu na tabliczkach; podział na sylaby

Podręcznik: Kubuś I i Kubuś II M.Pawlusiewicz; Poczytam Ci Mamo - książeczki SPSD


Lekcja jezyka polskiego:

KLASA I: Poznawanie nowych słów i pojęć z dziedziny nauki, historii i geografii; powiedzenia polskie, wiersze, czytanie i pisanie, idiomy i przysłowia polskie, ortografia

Podreczniki: Zeszyt Ćwiczen M.Pawlusiewicz, Nasz Elementarz Kl I, oraz inne materiały


KLASA II: Poznawanie nowych słów i pojęć z dziedziny nauki, historii i geografii; powiedzenia polskie, wiersze, czytanie i pisanie, ortografia

Podreczniki: Zeszyt Ćwiczen M.Pawlusiewicz, Razem w Szkole, oraz inne materiały