Szkoła Polska w San Diego

PROGRAM SZKOLNY oparty jest na założeniach, że:

  • nauka w szkole sobotniej powinna być przede wszystkim wesoła i przyjemna zważając na to, że sobota jest dla dzieci polonijnych szóstym dniem nauki szkolnej
  • dzieci uczą się przez zabawę, więc proponujemy im wiele konkursów, gier, projektów, przedstawień, oraz zajęć ruchowych takich jak piłka nożna i zabawa na wolnym powietrzu
  • dla dzieci polonijnych największym wyzwaniem jest mówienie po polsku i porozumiewanie się po polsku z rówieśnikami, dlatego przygotowując lekcje skupiamy się na budowaniu słownictwa i poruszaniu tematów z wielu dziedzin, które mogą zainteresować i pobudzić do dyskusji
  • jedną z najbardziej skutecznych metodologii nauczania języka stosowanych dzisiaj jest nauczanie przez treść, gdzie wiedza z poszczególnych dziedzin prowadzi do nauki mechanizmów językowych, a nie odwrotnie (patrz CONTENT-BASED INSTRUCTION)
  • dzieciom najłatwiej jest przyswoić sobie wiedzę w języku polskim, jeżeli nawiązuje ona do programu szkół kalifornijskich, dlatego w klasach początkowych uczymy się o historii ziemi, roślinach, zwierzętach i zjawiskach naturalnych
  • w klasach starszych kładziemy nacisk na historię i geografię Polski


TEMATY PROGRAMOWE:

Przedszkole - pory roku, pogoda, święta (Podręczniki M. Pawlusiewicz,                                                                                                            

            Elementarz Czterolatka i Pięciolatka M. Czyżewskiej i inne materiały)

Zerówka - Królestwo Roślin i Zwierząt +  ziemia, perwsi ludzie, planety 

          (Larousse  "Encyklopedia dla Przedszkolaków," "Rośliny" i "Zwierzęta")

Klasa I - Nasza Planeta: zjawiska naturalne, życie na ziemi i klimat

           (Larousse "Encyklopedia - Nasza Planeta" i inne materiały)              

Klasa II - Legendy i Miasta Polskie

           (Wolciech Malajkat czyta Legendy Polskie, albumy o miastach,

            mapa Polski, materiały dodatkowe)

LEKCJE POLSKIEGO  (szczegoly w Planie Zajęć)