Szkoła Polska w San Diego

ZAPISY 

   Aby uczęszczać do Grupy Przedszkolnej, dzieci muszą:

 • mieć ukończone 3 lata do 1 września danego roku szkolnego*
 • być emocjonalnie gotowe do pozostania bez rodziców podczas trwania lekcji
 • samodzielnie korzystać z ubikacji
 • radzić sobie w środowisku, w którym posługujemy się wyłącznie językiem polskim                                                                                           

*Zalecamy, żeby dzieci kończące 3 lata po 1 września danego roku szkolnego czekały do września roku                                                                                                                       następnego.  W wyjątkowym wypadku, dzieci, które ukończą trzy lata do 31 grudnia danego roku szkolnego,                                                                                                               mogą zgłosić się do szkoły w semestrze wiosennym (w styczniu).


   Aby uczęszczać do Grupy Zerowej, nowi uczniowie muszą:

 • mieć ukończone 5 lat do 1 września danego roku szkolnego
 • odbyć krótką rozmowę kwalfikacyjną z koordynatorem program lub nauczycielem, w której wykażą, że rozumieją  i potrafią odpowiedzieć po polsku na szereg podstawowych pytań zadanych po polsku (uczymy języka polskiego jako ojczystego; nie oferujemy obecnie klas języka polskiego jako obcego.)


   Aby uczęszczać do Klasy I, II, i III nowi uczniowie muszą:

 • odbyć krótką rozmowę kwalfikacyjną po polsku z koordynatorem programu lub nauczycielem i wykazać, że rozumieją podstawowe  pytania po polsku i potrafią odpowiedzieć na nie po polsku (uczymy języka polskiego jako ojczystego)
 • zademonstować umiejętność czytania i pisania po polsku na poziome zbliżonym do poziomu swojej grupy wiekowej


OPŁATY
   Opłata roczna wynosi:

 • bezzwrotny depozyt wysokości $50
 • $500/pierwsze dziecko, $450/drugie dziecko, $400/trzecie dziecko  (50% zniżki dla pracowników szkolnych)

   Opłaty należy dokonać w dwóch ratach:

 • połowa sumy do końca września
 • druga połowa sumy do końca stycznia

  .

  Czeki należy wystawiać na: "Szkoła Polska w San Diego"